Inner Banner
اخبار
  • صفحه اصلی
  • دسترسی سریع
  • اخبار
  • تقویت چشم؛ تمرینات ساده چشم برای داشتن بینایی قوی و فوق العاده
امتیاز دهید :

تقویت چشم؛ تمرینات ساده چشم برای داشتن بینایی قوی و فوق العاده

تقویت چشم؛ تمرینات ساده چشم برای داشتن بینایی قوی و فوق العاده
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ / تعداد بازدید : 451 منبع:netnevesht

چشم‌ها نیز مانند سایر اعضای بدن نیاز به ورزش دارند. کمتر کسی است که ورزش چشم را انجام دهد. اما این ورزش‌ها که کمتر از ده دقیقه در روز وقت شما را می‌گیرد می‌تواند ف العاده در تقویت بینایی شما موثر باشد.

پلک زدن

به مدت دو دقیقه پشا سر هم پلک بزنید.

این کار موجب تنظیم جریان خون در چشم‌ها می‌شود!

خیره شدن

به جلو خیره شوید. سپس بدون اینکه چشم‌هایتان حرکتی داشته باشد سرتان را از راست به چپ و سپس از بالا به پایین حرکت دهید.

این کار موجب افزایش جریان خون در چشم‌ها می‌شود.

سر ثابت

در حالی که سرتان را کاملا ثابت نگاه داشته اید کاملا به سمت راست خیره شوید.

سپس آرام به سمت چپ خیره شوید.

این حرکت را بار دیگر در جهت مخالف انجام دهید. یعنی از چپ به راست.

ریلکس کنید

چشم‌ها را ببندید و کاملا به چشم‌هایتان استراحت دهید.

تاریکی موجب تقویت سلول‌های گیرنده نوزی چشم و بهبود دید می‌شود.

گردش چشم

چشم تان را کاملا بچرخانید.

از چپ به راست، از راست به چپ، حرکت دایره ای و سپس ماندد عدد ۸ انگلیسی آت‌ها را حرکت دهید.

سفت بستن چشم

چشم‌ها را به مدت ۳ الی ۵ ثانیه محکم ببندید و سپس باز کنید

این کار موجب افزایش جریان خون و ریلکس شدن عضلات چشم می‌شود. .

دوربین‌ها چقدر در تشخیص نور از چشم انسان عقب ترند؟؛ در نت نوشت این مطلب را بخوانید

فشار شقیقه

به آرامی‌به مدت دو ثانیه شقیقه‌ها یتان را فشار دهید.

این کار را ۴ الی ۵ بار تکرار کنید.

این کار موجب بهبود جریان مایع داخل چشم می‌شود. 

رسم اشکال هندسی

چشم‌هایتان را باز نگاه دارید و نگاه تان اشکال هندسی ساده مانند مربع رسم کنید.

سپس اشکال هندسی پیچیده را تمرین کنید.

حرکت کره ی چشم

چشم‌ها را بسته و در همین حالت کرده ی چشمتان را به بالا و پایین حرکت دهید. ۵ تا ۱۰ بار این حرکت را تکرار کنید.

حرکت دور و نزدیک

نزدیک یک پنجره بایستید. سپس به یک نقطه از یک جسم نزدیک مثل یک نقطه از یک لیوان کاملا خیره شوید.

سپس به یک جسم دور مانند یک ساختمان خیره شوید.

این کار را ۱۰ بار تکرار کنید.

آخرین اخبار